Termeni și condiții aplicate serviciilor oferite

Acești termeni și condiții vor guverna relația dintre noi și dvs. și vor avea prioritate în ciuda existenței oricăror condiții tipărite sau a altor condiții, chiar dacă aceste condiții au pretenția de a avea prioritate. Citiți-le cu atenție.

Acord privind nivelul calității serviciilor (SLA)

Igna se străduieste să îți ofere (“client”) servicii excelente, inclusiv disponibilitatea serviciilor sale de găzduire web, găzduire reseller, arhivare a corespondenței, servicii avansate de antispam și protecție împotriva virușilor, backup online, servere VPS și cloud. Serverele dedicate nu sunt acoperite de această politică și necesită semnarea unui contract. Prin acest acord al calității serviciilor (“SLA”), Igna garantează clientului că serviciile găzduite vor fi disponibile 99% din timpul oricărei luni calendaristice, sub conducerea termenilor așa cum sunt prezentați în aceast SLA ( categoria “Uptime Garantat”).

Servicii acoperite

Igna oferă Garanție de Uptime în aceast SLA pentru serviciile sale găzduite, calculat lunar, cu condiția ca clientul (1) să fie în stare bună cu Igna (adică nu are restanțe la plăți și nu a încălcat în alt mod niciuna dintre obligațiile sale față de Igna) și (2) solicită echipei Igna creditul aferent pentru servicii găzduite (așa cum este definit mai jos) pentru nerespectarea în scris a garanției de uptime în termen de 30 de zile de la sfârșitul lunii în care sa produs această nerespectare.

Excluderi

Indisponibilitatea provocată de oricare dintre evenimentele de mai jos va fi exclusă din calculele privind disponibilitatea serviciului gazduit:
• problemele de mediu ale clienților care afectează conectivitatea sau interferează cu serviciile găzduite, incluzând, fără limitare, conexiunea clientului la Internet (de exemplu, probleme legate de furnizorul de servicii de Internet, modem, cablu, xDSL, conexiune dial-up sau alte probleme legate de conectivitatea la Internet) orice alt software sau echipament pentru clienți, software-ul de protecție al clientului, setările hardware sau de securitate, configurarea gresita de către client a software-ului antivirus, a software-ului anti-spyware sau malware sau eroarea de operare a clientului;
• atacuri de la terțe parți, inclusiv dar fără limitare, hack-uri, intruziuni, atacuri de tip DOS sau orice alte acțiuni ale terțelor parți care intenționează să dăuneze sau să perturbe serviciile găzduite, site-ul Igna sau serviciile si serverele partenerilor săi;
• erorile confirmate ale software-ului folosit pentru utilizare împreună cu serviciile găzduite oferite de Igna (inclusiv software-ul Microsoft);
• cazuri de forță majoră, incluzând, fără a se limita la incendii, inundații, cutremure, elemente ce țin de natură sau acte ale lui Dumnezeu; terorism, revolte, tulburările civile, rebeliuni sau revoluțiile; carantine, embargouri și alte acțiuni guvernamentale similare; sau orice altă cauză similară dincolo de controlul rezonabil al echipei Igna;
• probleme legate de erorile sau indisponibilitatile sistemului de nume de domeniu ale terțelor parți (DNS);
• mentenanța planificată a serviciilor găzduite, efectuată în mod regulat, la care Igna îi va oferi clientului o notificare în avans de cel puțin 24 de ore prin e-mail sau prin notificare trimisă în panoul de control al clientului la adresa https://myigna.eu;
• mentenanța în caz de urgență a serviciilor găzduite care să nu depășească 4 ore în nici o lună, pentru care clientul nu poate primi notificări în avans.

Neconformitate

În cazul în care Igna nu reușește să îndeplinească garanția de uptime privind unul sau mai multe dintre serviciile sale găzduite (“Serviciile afectate”), verificată de Igna pe baza jurnalelor sale de monitorizare (“Întrerupere de serviciu”), clientul va avea dreptul la un credit pentru servicii găzduite de același tip ca și serviciile afectate.

Calculul creditului oferit pentru serviciul găzduit

Pentru fiecare întrerupere de 1% din serviicile care se pot verifica si confirma, în decurs de o lună calendaristică (pe baza unui calcul lunar de 30 de zile), cu excepția perioadelor de întrerupere cauzate de o întrerupere programată, clientul va primi un credit de serviciu egal cu 5% din taxele lunare de abonament plătite de client pentru serviciul afectat. În cazul în care o întrerupere a serviciului durează mai mult de o lună, calculul creditelor pentru serviciile găzduite începe de la începutul fiecărei luni.

Plata creditelor pentru serviciul găzduit afectat

Creditul pentru serviciile de găzduire afectate va fi emis sub forma unui credit către următoarea factură a clientului, cu excepția cazului în care luna afectată este ultima lună a abonamentului pentru serviciul găzduit, caz în care valoarea creditelor pentru servicii găzduite, astfel cum este calculată în acest document, va fi emisă către client, de către Igna, în termen de 60 de zile calendaristice de la sfârșitul ultimei luni de abonament a clientului pentru serviciul găzduit.

Totalul limitei de credit

Creditul pentru serviciul gazduit afectat se va aplica numai clienților afectați direct de o întrerupere a serviciului, iar creditele pentru serviciu găzduit nu pot depăși 100% din totalul taxelor de abonament ale serviciilor afectate, cu excepția taxelor aplicabile. Creditul pentru serviciile afectate nu va fi emis pentru nici o fracție a unui incident de întrerupere și nu va fi acumulat sau reportat de la o lună la alta. Fără a aduce atingere prevederilor prezentului SLA, creditul pentru serviciul afectat descris aici va fi unica și exclusiva despagubire a clientului în legătură cu orice întrerupere, indisponibilitate sau încălcare de către Igna a acestui SLA.